Flexibiliteit:

Naast het uurtarief is ook flexibiliteit in de opvang van groot belang. BSO Villa Oranje factureert u de uren zoals in de overeenkomst is aangegaan. Is uw kind ziek en maakt geen gebruik van de opvang dan worden deze uren gedurende het jaar gereserveerd en is er de mogelijkheid binnen dat jaar op een ander moment in te zetten. Uren die na het jaar over zijn komen te vervallen. BSO Villa Oranje is van mening dat de opvang moet aansluiten bij Uw wensen en niet andersom.

Prijs:

BSO Villa Oranje kent een uurtarief voor alle soorten opvang, of het nu gaat op naschoolse opvang, vakantie opvang of tijdelijke opvang. BSO Villa Oranje berekent geen aanvullende kosten voor het ophalen van de kinderen van school, activiteiten, eten en drinken.

Het uurtarief vastgesteld voor 2022 bedraagt : € 7,20 per uur.

Eigen beleid:

Opvang bij een buitenschoolse opvang locatie(BSO) is anders dan opvang thuis, zoals bij een gastouderopvang. Bij de BSO maakt het kind deel uit van een groep. Er zijn maximaal

10 kinderen per pedagogisch medewerker en het kind wordt niet opgevangen in een huiselijke situatie. De verschillen komen tot uiting in het pedagogisch beleid.

Vanaf vier jaar wordt de relatie kind- buitenwereld veel complexer: het kind zit op school, ontwikkelt eigen vriendschappen en zit ook vaak op een club of doet aan sport.

Zijn relatie met de pedagogisch medewerkers van de BSO is een van de vele relaties die hij onderhoudt. De BSO- groep is een van de vele groepen waarvan hij deel uit maakt.

 

Uitgangspunten
Buitenschoolse opvang is een voorziening tussen school en thuis voor kinderen van
4- 13 jaar. Door gebruik te maken van de buitenschoolse opvang kunnen ouders werk
of studie combineren met hun schoolgaande kinderen. Kinderen worden opgevangen
met andere kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij brengen hun vrije tijd samen door:
een paar uur na school en/ of in vakanties.

Naschoolse opvang of de hele dag
In de paar uur dat de kinderen naschools bij elkaar zijn, kunnen zij zelf kiezen om met
elkaar te spelen en/of te sporten, alleen te spelen of lekker op de bank “niets “ te doen.
De naschoolse opvang is vooral gericht op ontspanning en gezelligheid en veel
bewegen. Tijdens de vakanties brengen de kinderen meer tijd met elkaar door. De
pedagogisch medewerker organiseert samen met de kinderen activiteiten of gaat met
de kinderen op stap. Doen en ontdekken staan dan centraal.

De locatie van de buitenschoolse opvang
De kinderen worden opgevangen in een locatie buiten de school waarin de huiselijke
sfeer wordt nagestreefd. De locatie bevindt zich bij Tennisvereniging Barendrecht.
Villa Oranje heeft een eigen opvangruimte binnen het clubgebouw van de
tennisvereniging. Tevens kan gebruik worden gemaakt van een 2-tal aangrenzende
ruimte dit noemen wij bij Villa Oranje de achterkamer en de torenkamer. Tevens kan
men bij activiteiten evt gebruik maken van de kantine van TVB. Ook voor deze ruimte
is er een risico inventarisatie aanwezig. Deze ruimtes worden onder constante toezicht
van de Pedagogisch medewerker gebruikt door kinderen in de leeftijdsgroep van 8 – 13
jaar. Voor gebruik extra ruimtes geven ouders toestemming d.m.v. het formulier
“Afspraken groepsruimten”. Tijdens de openingstijden van de BSO is de locatie alleen
toegankelijk voor ouders en kinderen van BSO Villa Oranje.
In de locatie kunnen maximaal 42 kinderen worden opvangen. Gemiddeld worden er
40 kinderen opgevangen. De opvang van de kinderen vindt plaats in een 2-tal
basisgroepen. De samenstelling van een basisgroep is afhankelijk van de
leeftijdsopbouw van de kinderen. Een basisgroep bestaat uit; de leeftijd van 4 tot 8 jaar
en van 8 tot 13 jaar en ten hoogste uit 20 kinderen per dag. Binnen de locatie zijn er
meerdere basisgroepen. Het beroepskracht-kind ratio is 1 pedagogisch medewerker op
10 kinderen. Bij meer dan 10 kinderen binnen de basisgroep wordt er met zijn tweeën
gewerkt. Indien er minder kinderen aanwezig zijn bv. tijdens de vakantieperiode
worden basisgroepen samengevoegd, ouders zijn hiervan op de hoogte en hebben
tijdens het inschrijven hiervoor toestemming verleend d.m.v het formulier “afspraken
groepsruimten”