Hier vindt je belangrijke informatie welke je kan downloaden op deze site.

 

Documenten BSO Villa Oranje

 

Pedagogischbeleid BSO Villa Oranje 4.7 2022

Inschrijfformulier BSO Villa Oranje

Afsprakenformulier BSO

Afsprakenformulier groepsruimte

 

Beleidsdocumenten

 

GGD Rapport

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang

Voedingsbeleid

Gedrags -Pest protocol

Beleidsplan Veiligheid_gezondheid

Warmteprotocol

Corona protocol

Meldcode kindermishandeling 2019

Meldcode kindermishandeling 2020

Locatie- specifiek plan BSO

Protocol + Kinderopvang + Covid 19 versie 28 januari 2022

Documenten oudercommissie

 

Jaarverslag klachten

Certificaat geschillen vrij