Flexibiliteit:

Naast het uurtarief is ook flexibiliteit in de opvang van groot belang. BSO Villa Oranje factureert alleen die uren die je daadwerkelijk heb opgegeven. Is uw kind ziek en maakt daardoor geen gebruik van de opvang dan is het mogelijk de niet gebruikte opvanguren gedurende het jaar op een ander moment in te zetten. BSO Villa Oranje is van mening dat de opvang moet aansluiten bij Uw wensen en niet andersom.

Prijs:

BSO Villa Oranje kent een uurtarief voor alle soorten opvang, of het nu gaat op naschoolse opvang, vakantie opvang of tijdelijke opvang. BSO Villa Oranje berekent geen aanvullende kosten voor het ophalen van de kinderen van school, activiteiten, eten en drinken.

Het uurtarief vastgesteld voor 2024 bedraagt : € 8,05 per uur.

Kinderopvangtoeslag:

Vraag op tijd de kinderopvangtoeslag aan. Van ons krijgt u ruim voor aanvang van de opvang met een berekening van de opvanguren. Deze berekening kunt u gebruiken om de kinderopvangtoeslag aan te vragen.

 

Kinderopvangtoeslag app:

Krijgt u kinderopvangtoeslag?

Met de app kunt u uw toeslag van dit jaar bekijken én wijzigen.

De volgende veranderingen kunt u doorgeven:

ander aantal opvanguren of uurtarief

andere opvang of nieuwe opvang (ook voor een broertje of zusje)

ander inkomen van uzelf of uw partner

 Stopt de opvang van een kind? Ook dat kunt u doorgeven.

U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen met de app. Dat doet u met Mijn toeslagen.

App kinderopvangtoeslag downloaden

 

Voor iOS-apparaten kunt u de app downloaden in de App Store.

 

Voor Android-apparaten kunt u de app downloaden op Google Play.

 

U hoeft alleen de 1e keer in te loggen met uw DigiD

Daarna logt u steeds in met de pincode die u zelf hebt gekozen.

Blijf up-to-date met de app

U krijgt een bericht als u misschien iets moet aanpassen voor uw toeslag. Dat kan over uw inkomen gaan. Of over de opvanguren van uw kind. U checkt zelf of uw gegevens nog kloppen en past ze zo nodig meteen aan.

Niets missen? Kies 'meldingen toestaan' bij het installeren van de app. U krijgt dan een seintje als er een nieuw bericht voor u is.

 

Extra uren of andere dagdelen afnemen

Ouders kunnen extra uren en/of andere dagdelen voor de opvang van hun kind  afnemen, tegen vergoeding van het geldende tarief. Het verzoek daartoe kan worden gedaan aan de pedagogisch medewerker via het formulier "afname extra dagdelen". De opvang van het kind vindt plaats in de eigen basisgroep. Binnen de samenstelling van een basisgroep is er rekening mee gehouden dat ouders extra uren kunnen afnemen voor hun kind. De pedagogisch medewerker houdt rekening met de bezettingsgraad op de groep en evt. bijzonderheden. Indien er geen plaats is binnen de eigen basisgroep kan de opvang ook (in samenspraak met ouders )op een andere groep worden geboden als de samenstelling van deze groep dat toelaat. Bij het plaatsen van kinderen bij de afname van extra uren wordt niet afgeweken van het beroepskracht-kind ratio. Met de ouders wordt er schriftelijk vastgelegd hoeveel uur het kind in de andere basisgroep wordt opgevangen, echter zal dit niet langer zijn dan 2,5 uur per schooldag. In vakanties zal dit niet langer zijn dan 10,5 uur per dag.